Presence App

Vzhľadom na aktuálne personálne problémy v nemocniciach a množstve zdravotníkov, ktorí musia ostať v karanténe, nemocnice potrebujú presne evidovať príchody a odchody zdravotníckeho personálu. Naším cieľom je nájsť a dodať jednoduché bezkontaktné riešenie, ktoré...

Triage App

Vzniká na základe akútnej požiadavky od lekárov, aby v triediacich stanoch existoval jednoduchý bezkontaktný spôsob, ako pacientov registrovať, triediť a ďalej ich manažovať. Cieľom je vyvinúť jednoduchú webovú aplikáciu, ktorú bude môcť použiť každý pacient pri...