Vzniká na základe akútnej požiadavky od lekárov, aby v triediacich stanoch existoval jednoduchý bezkontaktný spôsob, ako pacientov registrovať, triediť a ďalej ich manažovať. Cieľom je vyvinúť jednoduchú webovú aplikáciu, ktorú bude môcť použiť každý pacient pri vstupe do triediaceho stanu. Aplikácia mu po registrácii vygeneruje jednoznačný identifikátor (QR kód), ktorý bude ďalej používaný počas ďalšieho manažmentu pacienta, ako aj pri odbere, vyhodnotení testov.

Znalosti

,

Publikované

21. marca 2020