Bojujme technológiami proti COVID-19

ABOUT

Kto sme

SK Covid Hackathon je spoločná aktivita slovenských IT nadšencov zameraná na pomoc v boji s nákazou COVID-19. Zmyslom aktivity je ponúknuť moderné technológie a pomoc s komunikáciou tam, kde môžu zjednodušiť boj s vírusovou nákazou. A to či už sprístupnením informácií, alebo napríklad dátovou analýzou uľahčujúcou detekciu ohnísk šírenia nákazy.

Aký máme zámer

Bojujme proti COVID-19 spoločne!
Spojme naše sily, vedomosti a skúsenosti a pomôžme tam, kde je to potrebné. Naším cieľom je pomôcť štátu, verejnosti, ale hlavne tým, ktorí stoja v prvej línii boja s koronavírusom: zdravotníkom, hygienikom, záchranárom.

Zameriavame sa najmä na informačno-komunikačné technológie, tvorbu nových aplikácií pre lekárov a nemocnice, ale privítame akékoľvek nové nápady a projekty.

Kontaktuje násPridajte sa

SERVICES

Ako vieme pomôcť

Realizácia IT projektov

Realizácia spoľahlivých riešení pre problémy zdravotníkov podľa požiadaviek

Integrácia systémov

Integrácia realizovaných technických riešení a zdravotníckych systémov

Optimalizácia komunikácie

Optimalizácia komunikácie a hotline služieb zdravotníckych zariadení a call-centier

Produkcia pomôcok

Návrh a 3D tlač nedostupných ochranných pomôcok pre zdravotnícke zariadenia

PROJECTS

Aké projekty realizujeme

V súčasnej dobe prebiehajú intenzívne jednania so štátnou správou o tom, ktorý z prístupov, technológií či aplikácií by pomohol zvládať nákazu hygienikom, ministerstvu zdravotníctva, samotnému zdravotníckemu personálu či dobrovoľníkom. K dispozícii máme mnoho nadšencov z radov IT špecialistov, ktorí sú ochotní investovať svoj čas do realizácie potrebných smart aplikácií a technicky kvalitných riešení, ktoré zároveň maximálne rešpektujú súkromie používateľov.

Triage App

Projekt vzniká na základe akútnej požiadavky od lekárov, aby v triediacich stanoch existoval jednoduchý bezkontaktný spôsob, ako pacientov registrovať, triediť a ďalej ich manažovať. Cieľom je vyvinúť jednoduchú webovú aplikáciu, ktorú bude môcť použiť každý pacient pri vstupe do triediaceho stanu. Aplikácia mu po registrácii vygeneruje jednoznačný identifikátor (QR kód), ktorý bude ďalej používaný počas ďalšieho manažmentu pacienta, ako aj pri odbere, vyhodnotení testov.

Presence App

Vzhľadom na aktuálne personálne problémy v nemocniciach a množstve zdravotníkov, ktorí musia ostať v karanténe, nemocnice potrebujú presne evidovať príchody a odchody zdravotníckeho personálu. Naším cieľom je nájsť a dodať jednoduché bezkontaktné riešenie, ktoré evidenciu umožní.

SITUATION

Aká je aktuálna situácia

PARTNERS

Partneri a garanti projektu

Ozvite sa nám, chceme vám pomôcť!

11 + 6 =